Klubbens historie

Klubbens historie

I 1932 på den anden side af fjorden var der kun 2 sejlklubber, nemlig Vestre-bådelaug og Ryåklubben. Sidstnævnte bestod mest af Aalborgfolk og nogle få Sundbyfolk. Der kom et forslag om at nedlægge Ryåklubben, det blev på et senere tidspunkt vedtaget.

Nu stod Sundbyfolkene uden klub. Det fik solsidesejlerne til at beslutte at indkalde til et møde på Hotel Royal den 29/1 1933, og på det møde blev Nørresundby sejlklub stiftet, og man valgte NSS´s første bestyrelse, som bestod af:

Formand – Lods Thostrup

Sekretær – Peter Lem

Kasserer – Skat Christensen

Bestyrelsesmedlemmerne – Holger Mathiesen og Axel Jensen

 

Der blev udarbejdet klublove og lavet en klubstander og et emblem. Kontingentet blev sat til 3 kr., som skulle betales påskelørdag kl. 12.00.

På det tidspunkt bestod havnen af et østre bassin og et vestre bassin, vestre bassinet var forbeholdt fiskerne, og det østre bassin blev hurtigt for lille, så tog man en forhandling med havneudvalget og der fik man lov til at leje pladser i vestre bassin ved havnefogeden, som var Sam Simonsen.

Klubben manglede også et hus, men økonomien var ikke så god, så det gik i stå. Men i 1935 fik man tilbudt den gamle Wirebod, det fik man lov at købe for 1 kr.. Og en lun sommeraften stillede der et sjak, med lange rafter, og så bar man klubbens første hus på plads i havnen.

Det skal også siges at alle bådene var af træ, og der var stor interesse i at udsmykke dem på forskellig vis. Men ikke alle havde råd til en motor.

Vi når så frem til år 1940 og dermed besættelsen. Nu var der sat en sopper for at sejle med motor, idet der ikke kunne købes benzin mere, så det var kun sejlbådene der kunne komme lidt ud at sejle. Enkelte motorbåde forsøgte at lave pedaltræk på skrueakslen, og det lykkedes da også for nogle få stykker at komme helt til Løgstør på den måde.

Der var også et problem med tyskerne i bådhavnen, de ville have klubhuset, men det blev forhindret i første omgang, senere i en kort periode beslaglagde de dog klubhuset, men det fik da også en ende.

I 1947 begyndte man at tale om et nyt klubhus, men økonomien drillede atter engang.

I 1956 blev der indført benzinrationering, og det gjorde at man på en generalforsamling vedtog at de penge man fik tildelt fra Dansk motorbådsunion, skulle gå til klubben og det var et sted mellem 3.000 og 4.000 kr.

Men så fik Danmark en ny finansminister nemlig Poul Møller og han stoppede det hele i Statskassen.

På tidspunktet omkring 1960 var der ca. 85 både i klubben. Næsten uanset hvor man sejlede i fjorden var der altid NSS både, man sagde endda at det var Sundbysejlerne der opdagede Venø. Der var altid flere både afsted sammen og det gav et godt sammenhold i klubben.

Så i 1962 og 63 mistede klubben 1/3 af medlemmerne på grund af nogle stridigheder om, hvorvidt man var Sundbynit eller ej, og det gjorde at i 1963 opstod SHS- Sundby/Hvorup Sejlklub.

I 1969 kom sammenlægningen med Aalborg, og vores gamle borgmester Robert Christensen der var formand for havneudvalget sagde: Da fjorden stadig skiller os ad, skal vi selfølgelig have vores havn på fuld højde med VB.

Skønt der var kræfter der arbejdede på at få NSS nedlagt, så pengene kunne bruges på anden måde.

Men havnevæsenet besluttede at nu skulle havnen laves i stand, og der blev udarbejdet en plan nogenlunde som den vi kender i dag.

På en generalforsamling først i 1970 érne havde man besluttet at nu skulle man have et nyt klubhus, det gamle var simpelthen rådnet op pånær skorstenen.

Der blev nedsat et byggeudvalg og man fandt frem til et Åbyhus. Der var lidt penge i kassen og resten kunne lånes i banken. I 1974 blev det nye klubhus indviet af daværende formand Leif Jensen, Ole Andersen og Olaf Mathiesen til stor glæde for medlemmerne. Havnen begyndte endelig at tage form.

Man kunne se igennem 60 érne og 70 érne at glasfiberbådene efterhånden afløste træbådene, og så var der nogen der sagde;” det er ikke som i gamle dage” og det er det jo selfølgelig heller ikke. Tiden taget i betragtning er det i hvertilfælde ikke blevet værre, snarere tværtimod, komforten steg ombord, og kammeratskabet i klubben var stadig intakt.

Vi er nu ved at være ved vores egen tidsregning. Nørresundby Sejlklub tæller idag ca. 100 aktive og passive medlemmer.

I den nye havnesammenslutning som blev en realitet i 1992, har vi fået et sundt reglement op at stå, til gavn for alle 4 klubber, og i den er der en sætning der siger, at vi skal tilstræbe at have samme faciliteter i alle 4 havne, og det er i hvertilfælde til gavn for Nørresundby havn.

Nørresundby havnefront står midt i en gennemgribende renovering. Det gamle industri område, bliver i disse år (2010-12) omdannet til et moderne rekreativt, bolig område. Dette har selvfølgelig nogle konsekvenser for sejlklubben. Blandt andet er vores vinter liggeplads flyttet fra havnen, til gaspladsen umiddelbart øst for jernbanen. Havnen bliver i løbet af de næste par år omdannet til en bypark, og klubbens ude områder bliver i det hele taget indskrænket væsentligt.

Tilgengæld, håber vi på, at ændringerne vil betyde at Nørresundby får en attraktiv perle, af en havn, som både vil tiltrække flere gående, kørende og sejlende gæster på havnen.

Til slut vil vi sige at det er vores håb at vi med et godt kammeratskab og ikke mindst den gode klub og sejlerånd, kan forstå at pleje og passe på vores dejlige lystbådehavn nemlig NØRRESUNDBY SEJLKLUB.

Har I lyst til at høre mere, er I meget velkomne til at besøge os i klubhuset. Har I lyst til at søge om medlemskab, kan dette gøres via mail eller i klubhuset.