Bopæl i båd

Regler for bopæl:
Fra tid til anden ønsker medlemmer at bo fast på deres båd herunder også, men ikke nødvendigvis, flytte sin folkeregisteradresse til Nørresundby Sejlklub.
Bestyrelsen har besluttet at dette kan tillades, men at tilladelsen i det enkelte tilfælde skal godkendes af den siddende bestyrelse, samt kun udstedes for et år (sæson) ad gangen, fra 1. oktober til 30. september
Betingelser:
  • Medlemmet skal være aktivt medlem af bådklubben
  • Bo tilladelsen skal være godkendt af bestyrelsen.
  • Beboeren skal have installeret separat el-måler (depositum kr. 500,-)
  • Beboeren skal skrive under på at være indforstået med de opstillede regler, herunder: Altid at leve op til de glædende regler i klubbens love.
  • At klubhuset ikke må benyttes til opstilling af private genstande.
  • Der altid holdes rent i klubhuset.
  • Man er indforstået at man på ingen måde har fortrinsret til benyttelse af klubbens faciliteter
  • Så frem medlemmet ikke lever op til de opstillede regler, og der en uge efter skriftlig henstilling ikke er rettet op på det, kan tilladelsen trækkes tilbage med en måneds varsel.
Pris:
At have fast bopæl i Nørresundby Sejlklub koster kr. 3.000,-, der afregnes 1. oktober.
Begynder en aftale efter 1. februar koster det kun 1.500,-
Der afregnes ikke for at benytte båden som bolig igennem sommermånederne fra 1. maj til 30. september.
Dog skal understreges at der ikke må bruges elektrisk varme uden at der er lavet aftale om separat el-afregning.