Landstrøm

Regler for forbrug af el i havnen i perioden fra fælles 1. søsætning til sidste fælles optagning.
Principielt kan strøm kun anvendes ved arbejde på eller ophold i nærheden af båden, strøm skal ellers være afbrudt til båd ved fjernelse af stik fra stander.
Hvis der ønskes permanent tilkobling af strøm i perioden, kan dette aftales med bestyrelsen.
I sådanne tilfælde skal der være monteret en af bestyrelsen godkendt bimåler.
Måler aflæses ved periodens start og slut. Afregningen sker efter KWT takst gældende i ANF.