Landstrøm

Landstrøm og adgang til klubhus for medlemmer: (Læs pdf fil)

 • Gå til www.beasapp.com .
 • Vælg Login – som ny bruger vælges ”Opret profil”.
 • Udfyld med navn, nationalitet, mobilnr., mailadresse, kode (8 cifre mindst et stort bogstav og et ciffer) og accepter.
 • Aktiver linket i den tilsendte mail. Profilen er nu oprettet.
 • Login med valgt mailadresse og kode.
 • Opret båden: Vælg Sejler, indtast bådens navn, vælg hjemmehavn, bådmodel og størrelse.
 • Vælg havn.
 • Aktiver servicekoden som angivet i modtaget SMS.
 • Tryk på de tre bjælker øverst til højre i Beas appen..
 • Vælg ”Servicekode ”. Tryk på Oplad og vælg beløb.  Indtast kortoplysninger og evt. gemme dem.
 • Købet er nu afsluttet.

Koble landstrøm til (Køb af el):

 • Indsæt stik i elstander.
 • Indtast den 6 cifrede servicekode og tryk højre piltast.
 • Vælg udtag nummer og der indsættes 12,50 kr.
 • Når beløb er under 10 kr. indsættes automatiks 12.50 kr. så længe der er dækning på servicekoden.

Koble landstrøm fra (tøm udtag):

Træk stikket ud. Strømmen afbrydes automatisk og restbeløb sættes ind på servicekoden i Beasappen.

Lægge beløb ind på servicekoden i Beasapp:

    Der skal være mindst 25 kr. på servicekoden.

 • Tryk på de tre bjælker øverst til højre.
 • Vælg servicekoder.
 • Tryk på ”Oplad” og vælg beløb at sætte ind.

Se saldo og forbrug:

 • Tryk på ”Udtag nr.” i mere end 3 sekunder.

Adgang til klubhus/toilet

Indtast servicekoden efterfulgt af flueben. Den grønne ring på tastaturet tændes.

Er du sidste mand i klubhuset skal alarmen slås til ved at

 • lukke alle døre og vinduer
 • indtaste servicekoden efterfulgt af flueben. Den grønne ring på tastaturet slukkes.