Spring til indhold
Velkommen til Nørresundby Sejlklub
Her vil vi gerne give nogle praktiske oplysninger for dig der kommer som gæst eller gæstesejler eller som overvejer at få din båd liggende fast i havnen.

Havnen kort fortalt
Nørresundby Sejlklub har plads til 94 både lige fra joller til motorbåde og sejlbåde.
På havnen ligger sejlklubbens hyggelige klubhus med bl.a. bad og toiletfaciliteter, køkken, klublokale og stor terrasse med panoramaudsigt ud over Limfjorden og havnen.
Den private forening Aalborg Nørresundby Fritidshavne, ANF, har en brugsaftale med Aalborg Kommune, som omhandler vedligeholdelse af havnen. Driften af havnen varetages af Nørresundby Sejlklub.
Der er elektrisk mastekran og slæbested .
Ved normal vandstand er der ca. 2 m dybde ved den ydre bro og østkajen og ca. 1,5 m ved landkajen.
Havnen er med i Frihavnsordningen.
Havneopsyn
Opsynet med havnen varetages af en bådinspektør. Navn og telefonnummer findes på klubbens hjemmeside.
Slæbested
Slæbestedet kan benyttes af alle mod betaling via MobilPay.
Toilettømning.
Tømmestation forefindes på sydkajen i Skudehavnen i Aalborg. Tømning er gratis, men kontakt havnefogeden (40 24 70 34)  først, da tanken er aflåst.
Affald.
Kabys affald kommes i container ved døren ind til klubhuset (ud mod vejen) eller i molokken ved masteskuret.
Gæstesejlere
Betaling for gæsteplads sker via Beas betalingssystem.
Der er en vejledning på hver  elstander. Den kode der bliver sendt pr. SMS gælder både til strøm, bad, toilet og klubhus. Husk at aktivere koden via linket i den modtagne SMS.
Bad og toilet
Der er bad og toilet i tilbygningen vest for klubhuset. Det er gratis at benytte faciliteterne. Kode Til døren fås ved betalingen ved ankomst til havnen.
Køkken
Køkkenet og køkkengrej må benyttes af alle gæstesejler. Efter brug skal køkkenet afleveres i rengjort stand.
Internet
Der findes internet dækkende havnen. Koden fås i SMS’en ved betaling og findes i info tavlen ved siden af køkkenet.
Gril
Der må ikke grilles på broerne. Gasgrillen på terrassen må benyttes af medlemmer og gæstesejlere.
EL og vand
Der er el og vand i hele havnen. Landstrøm må kun være tilkoblet når båden er under opsyn.
Alarm
Klubhuset er sikret med alarmsystem, dog ikke toiletbygningen. Alarmen tilkobles automatisk så gæstesejlere skal være ude ak klubuset senest kl. 22.00.
Priser
Priser for ophold i havnen findes på klubbens hjemmeside.

Ansøgning om fast bådplads skal ske til bestyrelsen. På klubbens hjemmeside findes en formular, der skal anvendes ved ansøgningen. Det er muligt ved fuld belagt havn at komme på venteliste mod et gebyr, der betales tilbage ved optagelse som medlem.

Ved indmeldelse betales et gebyr dækkende indmeldelse og et depositum for nøgler.

Prisen for bådplads er inklusiv tvunget medlemskab af Nørresundby Sejlklub.